İngilizce Basit İsim Cümleleri

İngilizce dilinde basit isim cümleleri “to be” fiilinin asıl fiil olarak kullanıldığı cümleler olarak tanımlanabilir. Basit isim cümleleri bir şahıs, eşya, hayvan ve benzeri nesne hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılırlar.

Örnek: Bu bir masadır.

İngilizce'deki en basit cümle şekli olan basit isim cümlelerini kolayca anlayabilmek için, basit isim cümlelerini bazı çatılar ile açıklamak gerekir. İlk çatı olumlu isim cümlelerine aittir.

A is B
This is a book
Bu bir kitaptır.

“A” anlatılmak ya da hakkında karar vermek istenen kelimedir.


“is” fiildir ve her zaman ortadadır.

“B” “A”nın ne olduğudur.

Örneklerimize devam edelim:

Ali is a man.
Ali bir adamdır.

Emel is a smart girl.
Emel güzel bir kızdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder