İngilizce SBS 8. Sınıf Success Stories KelimeleriAccomplishment: Başarı
Anger: Öfke
Brain-based learning: Zeka odaklı öğrenim
Conflict: Çelişki
Disgust: İğrenmek
Emotional intelligence: Duygusal zeka
Emphathy: Empati
Fundamental to: Temel
International: Uluslararası
Memory: Hafıza
Mind: Akıl
Neuroscience: Sinir bilimi
Neuroscientist: Nörolog
Philosopher: Filozof
Productive: Üretken
Psychology: Psikoloji
Publisher: Yayıncı
Success: Başarı
Suppress: Duyguları bastırmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder